About Us

BrandInBrief.com

BrandInBrief.com is a brand and domain agency providing strategically correct brand and domain names that are suitable for your positioning and identity.

Branding and domaining strategies, brand and domain name reviews, rebranding news, the latest domain name sales, auctions, gTLDs and new gTLDs are among the field of interest of the blog of our web site.

Authors

Dr. Mustafa Kuruşçu

Dr. Mustafa Kuruşçu, Kayseri’de yaşamaktadır. Ege Üniversitesi’nde “İngiliz Dili ve Edebiyatı” ve Anadolu Üniversitesi’nde “İşletme (İngilizce)” lisans bölümlerinden mezun olmuştur. Ayrıca Erciyes Üniversitesi “İşletme” bölümü “Pazarlama” alanında yüksek lisans ve doktora derecelerine sahiptir.

Yüksek lisans tezinde, marka isimlerinin uluslararası pazarlara açılma sürecindeki etkisini araştırmıştır. Doktora tezinde ise, tüketici davranışları üzerine yoğun araştırmalar yapmış, tezinin uygulama kısmını tüketici alışkanlıklarını ve tercihlerini ölçecek bir formatta oluşturmuştur.

2005 yılından bu yana alan adları ile ilgilenmektedir. Genel olarak pazarlama, özel olarak ise marka ve alan adları konusunda okumayı ve yazmayı sevmektedir.